Export page to Open Document format Export page to xhtml format

Brikkesys

Dette oppsettet skal gå ganske fort, i ale fall fall så lenge ting ikke skjærer seg. Prøv derfor å følge instruksjonen så nøye som mulig.

Instruksjonen er skrevet for Windows XP 32-bit, men har også vist seg å fungere fint for Vista og Windows 7 (både 32-bit og 64-bit).

Ta kontakt dersom du opplever tydelige problemer som burde beskrives!

Generelle tips:

 • Prøv å følge denne veiledningen så nøyaktig som mulig før du prøver deg frem på egen hånd. Av erfaring sparer det deg for masse tid dersom du leser en ekstra gang, og får det riktig med en gang. Dersom du gjør det riktig bør det være fullt mulig å sette opp hele systemet på rundt 10min
 • Dersom du står fast, eller noen vinduer ikke kommer opp som de skal under innstallasjonen, prøv å minimer andre vinduer du har oppe. Meldingsbokser o.l. har en tendens til å komme opp “bakerst”.

Installasjon av driver til MTR 4

NB! Ikke lenger nødvendig med driver i windows. Dersom man har eldre windows og ikke får opp noe lyd når man plugger i MTR4:

 • Koble til MTR4(avslått)
 • Last ned driver til MTR her mtr4-etr3-usb.zip
 • Pakk ut zip fila og installer driver, følg instruksjonene
 • Skru på MTR

Installasjon av Brikkesys på PC

Brikkesys bruker en MySQL-database for å lagre alle data. Det er derfor nødvendig å installere både Brikkesys og MySQL. Installasjonen av databasen starter automatisk når du prøver å kjøre Brikkesys for første gang.

Installasjon av Brikkesys og MySQL-database

 • Last ned, lagre, og kjør brikkesys her:BrikkesysInstall20.exe
 • Innstaller programmet, og start det. Aksepter installasjon av database.
 • Det skal komme opp en veiledning for innstallasjonen av databasen automatisk. FØLG DENNE SLAVISK!
 • Når installasjonen er ferdig, kjør brikkesys på nytt.

Nedlastning av lisens og nyeste versjon

 • Trykk “valg”→ “Vis lisens”
 • trykk “hent ny lisens”
 • Skriv inn brukernavn og, passord ∗∗∗∗∗∗
 • Trykk “bruk”
 • LUKK PROGRAMMET!
 • Start programmet på nytt
 • Trykk “valg→hent ny versjon”
 • LUKK PROGRAMMET!
 • Nå skal du ha riktig lisens, og nyeste versjon installert :)

Installasjon av MTR på USB port

 • Åpne brikkesys og gå til menyvalg Valg→Installere målenhet
 • Følg anvisningene på skjermen.
 • Brikkesys gjør omstart når veiviseren er ferdig.
 • Sørg for at det lyser grønt i felt for Mål. Da er kontakt med MTR OK.

Du har nå bestemt hvor Brikkesys skal lete etter MTR for brikkeavlesing.

For installasjon av 250 enhet for direktepåmelding gjenta prosessen med menyvalg Valg→Installere startenhet. Merk at 250 enhet ikke gir grønt lys før det er lagt på minst en brikke.

installasjon/brikkesys.txt · Sist modifisert: 2024/06/10 16:43 av bjoa
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Driven by DokuWiki