Innholdsfortegnelse

Brikkesys

Dette oppsettet skal gå ganske fort, i ale fall fall så lenge ting ikke skjærer seg. Prøv derfor å følge instruksjonen så nøye som mulig.

Instruksjonen er skrevet for Windows XP 32-bit, men har også vist seg å fungere fint for Vista og Windows 7 (både 32-bit og 64-bit).

Ta kontakt dersom du opplever tydelige problemer som burde beskrives!

Generelle tips:

Installasjon av driver til MTR 4

NB! Ikke lenger nødvendig med driver i windows. Dersom man har eldre windows og ikke får opp noe lyd når man plugger i MTR4:

Installasjon av Brikkesys på PC

Brikkesys bruker en MySQL-database for å lagre alle data. Det er derfor nødvendig å installere både Brikkesys og MySQL. Installasjonen av databasen starter automatisk når du prøver å kjøre Brikkesys for første gang.

Installasjon av Brikkesys og MySQL-database

Nedlastning av lisens og nyeste versjon

Installasjon av MTR på USB port

Du har nå bestemt hvor Brikkesys skal lete etter MTR for brikkeavlesing.

For installasjon av 250 enhet for direktepåmelding gjenta prosessen med menyvalg Valg→Installere startenhet. Merk at 250 enhet ikke gir grønt lys før det er lagt på minst en brikke.