Export page to Open Document format Export page to xhtml format

Klasser og Løyper

Bruke klasseoppsett fra tidligere løp

Dersom klasseoppsettet er identisk med tidligere løp, kan hele oppsettet importeres. Se løpskaruseller.

Laste ned klasseoppsett

Klasseoppsett kan lastes ned fra tidligere løp på Brikkesys.no. Se hvordan laste ned kopi av løp.

Enkelt oppsett - Klasser er løyper

Ved små løp og treninger er det ikke nødvendig å skille mellom klasser og løyper.

 1. Velg Løp → Klasser og Løyper.
 2. Trykk “Ny klasse”
 3. Klikk i feltet under kolonnen Klasse og skriv navn på klassen.
 4. Klikk i feltet under Postkoder og legg inn postkoder adskilt med mellomrom. Husk å føre opp koden til målbukken på slutten.

Flere klasser deler samme løype

 1. Lag klasser punkt 1-3 i forrige avsnitt.
 2. Ikke legg inn postkoder i klassene.
 3. Lag løyper og sett navn ved å trykke Ny klasse. Følg punkt 1-3 i forrige avsnitt.
 4. Klikk høyre musknapp på den nye oppføringen og velg “Sett som løype”.
 5. Alternativt kan man krysse av i tabellen under kolonnen “Løype”.
 6. Løypenavnet spretter nå ett hakk til høyre under kolonnen Løypenavn
 7. Merk at hvis løypenavnet skal endres, må man klikke i kolonnen Klasse, selv om navnet står under “Løypenavn”.
 8. Trykk ok i dialogboksen for å lagre endringene.
 9. Åpne Klasser og løypedialogen igjen med menyvalg Løp → Klasser og løyper.
 10. For å koble Klasse til løype merk en eller flere klasser med musa og trykk høyre musknapp. Trykk valget “Velg løype for denne klassen”
 11. Postkoder settes i løypene.

Flere koder på samme post (Maskering av poster eller jokerpost)

 • På en post der en forventer mange løpere samtidig, f.eks. første eller siste post, kan det være greit med flere postbukker. Dersom man ikke har 2 postenheter med samme kode kan man bruke denne funksjonen.
 • Det kan også være aktuelt å bruke denne funksjonen dersom man har trykket opp en løype på kartet, men ikke finner postenhet med den aktuelle koden.
 • Dersom man har postvakter som står klar med reservebukker kan disse kjapt settes ut dersom en post har blitt borte eller defekt. Det må da meldes ifra om denne koden unmiddelbart. Dette fordi den maskerte posten må legges inn før løperne leser av brikken.

Framgangsmåte

 1. I brikkesys åpne dialogboksen for maskering av poster, ved å gå på menyvalg Løp → Maskering av poster.
 2. Trykk på knappen “Ny maskert post”.
 3. Under feltet softwarecode tastes koden som er trykket på kartet.
 4. Under feltet hardwarecode tastes koden som sto på bukken før den ble teipet over med den nye koden.
 5. Trykk OK.
 6. Merk at brikkesys må restartes før endringene trer i kraft på nye brikkeavlesninger.
 7. Merk også at funksjonen kun virker på brikkeavlesning og ikke f.eks ved disksjekk av løpere.

Automatisk gaflingsgjenkjenning

Automatisk gaflingsgjennkjenning gjør det mulig å lage gaflinger uten at en vet hvilken løype løperne har løpt før løperen kommer i mål. Systemet plasserer løper i den løypen som ikke gir disk. Hvis alle løypene gir disk plasseres løper i løypen som han mangler færrest poster i.

 1. Lag klasser ved å følge punkt 1-3 i avsnitt Enkelt oppsett - klasser er løyper
 2. Lag de forskjellige gaflingsvariantene som separate løyper, følg punkt 3-8 i avsnitt ”Flere klasser deler samme løype”. Bruk gjerne gaflingskoder (ABCD, ABDC, …) osv.. som løypenavn. Legg inn kodene for hvert gaflingsalternativ i feltet postkoder. Kod inn målbukken som alltid.
 3. Åpne dialogboksen for automatisk gaflingsgjenkjenning ved å bruke menyvalg Løp → Automatisk gaflingsgjenkjenning.
 4. Sørg for at tabellen er tom dvs. At det ikke eksisterer noen koblinger mellom løyper og klasser fra før.
 5. Trykk “Ny klasse til løype relasjon”. Dersom man har 4 gaflingsvarianter. Trykk 4 ganger på “Ny klasse til løype relasjon”.
 6. Velg alle 4 oppføringene, trykk høyre museknapp og trykk “Velg klasse”. Velg den aktuelle klassen og trykk ok.
 7. Velg en oppføring av gangen og trykk “Velg løype”. Velg hver løype (gaflingsvariant) klassen skal ha etter tur.
 8. Sørg for at klassen nå har en linje for hver lovlige løype (gaflingsvariant).
 9. Dermed har man fortalt systemet hvilke gaflingsvarianter som er lovlig for klassen.
 10. Gjenta punkt 5-8 for hver klasse som skal ha automatisk gaflingsgjenkjenning.
 11. Trykk OK for å lagre.
 12. Som kontroll Åpne Løp → “Klasser og løyper”.
 13. Bak klassen vises gaflingsvariantene som løypenavn “Auto (ABCD, BACD, …)” osv. Sjekk at det stemmer for alle klasser.

Import av klasser og løyper fra Ocad

Steg 1 - Eksport fra Ocad

Sett kode på målbukk

For at dette innholdet skal vises må du ha Adobe Flash Plugin.

Lagre i Ocad8 format

For at dette innholdet skal vises må du ha Adobe Flash Plugin.

Steg 2 - Import i brikkesys

Gjelder fom. Versjon 1.24.4624

 • Velg menyvalg Import → Importer klasser og løyper fra Ocad.
 • Finn fram den lagrede fila og trykk på import knappen.

Spørsmål og kommentarer

Terje Moan, 2010/08/26 09:12

Hei, hvordan setter jeg fellesstart (fast starttid) på en klasse/løype?

Asbjrn, 2010/08/26 10:35

Hei Terje, Først settes starttiden for klassen: menyvalg Løp → klasser og løyper. Høyreklikk på klasse som skal ha fellesstart og trykk endre starttid.

Så settes Løpertidberegning (timecalculation) til starttid for klassen. Gjøres med høyreklikk på klasse, beregning av løpertid → bruk starttid.

Merk at hver enkelt løper også har verdier for timecalculation og starttid. Og det er disse feltene som gjelder for hver enkelt løper. Verdiene pr løper kan settes uavhengig av starttid og løpertidberegning for klassen.

Men når timecalculation er satt til S - Starttid for klassen vil nye påmeldinger få løpertidsberegning S. Det er mao. viktigst å sjekke hva som er satt for hver enkelt løper i klassen.

Husk tilslutt å synkronisere MTR-klokken med startklokka.

Ser behovet for et eget punkt i bruksanvisingen om løpertidsberegning og fellesstart så skal prøve å få skrevet en så snart jeg får tid. Det står også litt om det på denne linken: http://brikkesys.no/usermanual/feilsituasjoner/lopertidsberegning

Asbjørn

bruk/klasser_og_loyper.txt · Sist modifisert: 2012/05/10 12:57 (ekstern redigering)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Driven by DokuWiki