Export page to Open Document format Export page to xhtml format

Eventor

Importere påmeldinger fra Eventor

Se eksempel på eventor import i denne flash videoen:

For at dette innholdet skal vises må du ha Adobe Flash Plugin.

Påmeldinger fra Eventor

Påmeldinger som kommer fra Eventor har en spesiell status i Brikkesys. Dette er fordi disse påmeldingene er vurdert kvalitetsjekket gjennom Eventor systemet og fordi de har en tilknyttet 'personid'. Påmeldinger fra Eventor behandles spesielt i Brikkesys på følgende måter:

  • En påmelding som kommer fra Eventor kan ikke slettes i Brikkesys, med mindre påmeldingen har fått status som 'Avmeldt'
  • En påmelding foretatt gjennom Eventor kan ikke endre navn eller klubb i Brikkesys. Dialogboksen for endring av navn vil være utilgjengelig og grået ut for Eventor-påmeldinger.

Situasjoner som kan oppstå som følge av låsingen av Eventor påmeldinger

  • Sønnen har løpt med brikken til far og når sønnen kommer i mål står han som DSQ i fars navn. Dette løses ved å velge påmeldingen/resultatet og trykke høyre musknapp → Splitt til uregistrert og påmeldt. Nå vil resultatet til sønnen dukke opp som Uregistrert. Trykk på den Uregistrerte samtidig som control holdes inne merkes sønnens påmelding. Trykk høyre musknapp → Flett Uregistrert med påmeldt. Nå gjenstår det å finne ut hvilket brikkenummer far har løpt med.

Endringer av en Eventor påmelding i Brikkesys/Oppdatering fra Eventor

Når endring av en påmelding er foretatt i Eventor f.eks endring av brikkenummer vil denne endringen ha prioritet over endring som gjøres lokalt i brikkesys. Det betinger likevel at Påmeldingslista fra Eventor er oppdatert i brikkesys

Eksport fra Brikkesys til Eventor

Startliste kan lagres og lastes opp til Eventor. Når løpet er ferdig kan resultatene lagres som XML-fil og lastes opp til Eventor.

Det er 2 måter å eksportere xml-fil fra brikkesys:

  1. Menyvalg “Resultater→Lagre Eventor XML-filer” Filene startliste.xml og resultatliste.xml blir lagret i Brikkesys katalogen. Deretter kan filene lastes opp gjennom web-grensesnittet til Eventor.
  2. Etter at resultatene er lastet opp til brikkesys.no finnes en link “Dataeksport” øverst til høyre på resultatsiden. Trykk på denne for å lagre fila. Deretter lastes den opp gjennom web-grensesnittet til Eventor. Merk at denne metoden ikke har støtte for “PersonId”.
bruk/eventor.txt · Sist modifisert: 2011/10/22 19:10 (ekstern redigering)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Driven by DokuWiki