Innholdsfortegnelse

Eventor

Importere påmeldinger fra Eventor

Se eksempel på eventor import i denne flash videoen:

For at dette innholdet skal vises må du ha Adobe Flash Plugin.

Påmeldinger fra Eventor

Påmeldinger som kommer fra Eventor har en spesiell status i Brikkesys. Dette er fordi disse påmeldingene er vurdert kvalitetsjekket gjennom Eventor systemet og fordi de har en tilknyttet 'personid'. Påmeldinger fra Eventor behandles spesielt i Brikkesys på følgende måter:

Situasjoner som kan oppstå som følge av låsingen av Eventor påmeldinger

Endringer av en Eventor påmelding i Brikkesys/Oppdatering fra Eventor

Når endring av en påmelding er foretatt i Eventor f.eks endring av brikkenummer vil denne endringen ha prioritet over endring som gjøres lokalt i brikkesys. Det betinger likevel at Påmeldingslista fra Eventor er oppdatert i brikkesys

Eksport fra Brikkesys til Eventor

Startliste kan lagres og lastes opp til Eventor. Når løpet er ferdig kan resultatene lagres som XML-fil og lastes opp til Eventor.

Det er 2 måter å eksportere xml-fil fra brikkesys:

  1. Menyvalg “Resultater→Lagre Eventor XML-filer” Filene startliste.xml og resultatliste.xml blir lagret i Brikkesys katalogen. Deretter kan filene lastes opp gjennom web-grensesnittet til Eventor.
  2. Etter at resultatene er lastet opp til brikkesys.no finnes en link “Dataeksport” øverst til høyre på resultatsiden. Trykk på denne for å lagre fila. Deretter lastes den opp gjennom web-grensesnittet til Eventor. Merk at denne metoden ikke har støtte for “PersonId”.