Export page to Open Document format Export page to xhtml format

EmitTag - Hurtigguide

 1. Lag nytt løp og lag ønskede klasser. Det trengs ikke å legge inn postkoder.
 2. Installere ECB1 ved å bruke menyvalg Valg → Installere målenhet. Følg instruksen og koble til ECB enheten.
 3. Du skal nå ha grønt eller gult lys i øverste statusfelt.
 4. Dobbeltklikk det gule feltet for å synkronisere klokke. Når klokkene er synkronisert lyser feltet grønt.
 5. Det lyser også gult hvis batteri er mindre enn 10%
 6. Koble til målsløyfen med XLR kontakt merket loop1. Dersom det fortsatt lyser rødt på ECB i statusfeltet for loop1. Prøv å restarte ECB enheten. Loop2 lyser blått som angir at den ikke er i bruk.
 7. Koble til mikrofonantennen.
 8. Sørg for at klokken som starteren bruker er synkronisert med ECB klokken.
 9. Angi starttid til løperne ved å velge løpere og trykke høyreklikksmeny → “Sett starttid/startnummer”. For å sette forskjellig starttid til ulike klasser sorteres det på kolonneheading for klasse og ønskede løpere plukkes ut. En gruppe løpere velges ved å klikke første løper holde inne shift på tastaturet og klikke siste løper.
 10. Angi beregning av løpertid. Trykk ctrl + A for å velge alle løpere (alle merkes blått) trykk høyreklikkmeny → “Beregeløpertid → “Velg Bruk starttid (intime-starttime)”
 11. Ta inn løpere i mål og produser resultater.

korrigere starttid

Dersom starttid skal endres eller justeres, gjenta steg 10 og 11. Steg 10 og 11 kan utføres etter at løpere er avlest i mål, men det blir ikke korrekte resultater før stegene er utført.

lopsinstruks/emittag.txt · Sist modifisert: 2011/05/18 22:10 (ekstern redigering)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Driven by DokuWiki