Export page to Open Document format Export page to xhtml format

Database

Direktepåmelding

Brikkesys kan settes opp med en 250 enhet for å ta i mot direktepåmeldinger på løp. Når brikker legges på direktepåmeldingsenhet får man treff på løpere som ligger i databasen. Man må likevel trykke OK før man bekrefter påmeldingen til løperen.

Hvis direktepåmelding skjer i forbindelse med utlevering av kart kan man få 100% kontroll på løpere som er ute i skogen på løpsdagen. Dette forutsetter at direktepåmelding brukes på alle løpere i løpet.

For hurtig gjennomføring av direktepåmelding av et stort antall løpere, er det en stor fordel at det ligger en god database til grunn. Men en god database får man treff på løpere når de legger brikken på 250 enhet. Hvis brikken ikke er registrert på løperen. Kan man begynne å skrive og en automatisk funksjon vil fylle inn resten av feltene, navn, klubb og klasse mens man skriver og får treff på navnet til løperen. Med en god database til grunn lar deg seg gjøre å registrere gjennomsnittelig 4-6 løpere pr.minutt. Hvis man trenger større kapasitet kan man bruke flere pcer i nettverk.

Her forklares det hvordan løperdatabasen som ligger til grunn for direkepåmelding virker og hvordan den kan oppdateres.

Hvordan oppdatere løperdatabase på PC

Hver gang man starter opp Brikkesys syr programmet sammen en database ut fra alle løpene som ligger på PCen. Det er denne databasen som vises i vinduet som dukker opp når man melder på en løper. Brikkesys søker etter brikkenummer i basen, og foreslår alltid løper fra siste løp hvor brikken har vært i bruk.

Dermed betyr det veldig mye hvilke løp som ligger lagret på PCen, enten de er lastet ned eller kjørt direkte på PCen. I utgangspunktet kan det være fordel å laste ned mange løp for å få så mange navn som mulig. Samtidig kan det være lurt å ikke laste ned løp der påmeldingene ikke har vært 100% riktig, eller gamle løp med urelevante brikker.

Metoder for å oppdatere løperdatabasen

 1. Arrangere løp på PC’en Hurtigguide
 2. Laste ned kopi av løp fra Brikkesys-serveren. Nedlasting
 3. Opprette et ”jukseløp” på egen PC og importere startliste fra fil. Se import av startlister
 4. Løperdatabase på brikkesys.no (se under)

Løperdatabase på brikkesys.no

 1. Opprette en løperdatabase som et “jukseløp” på brikkesys.no ved hjelp av en påmelding.
 2. Hvis det er en intern klubbdatabase, velg å skjule denne påmeldingen slik at ikke hvem som helst kan melde seg på. Dette gjøres ved å logge inn på løpsadministrasjon på brikkesys.no.
 3. Legg ut link til databasen slik at løperne kan melde seg på eller oppdatere sin oppføring før løpet.
 4. Synkronisere med denne løperdatabasen før løpet, ved å trykke last opp/ned løp.
 5. Juster datoen på “jukseløpet” til en sein dato slik at denne databasen skal gi treff framfor andre løp som er arrangert på pcen. Dermed ligger databasen i “jukseløpet” som grunnlag.
 6. Når løpet skal arrangeres. Bruk menyvalg Løp → Lag nytt løp og huk av for å importere klassene fra databasen. Ikke huk av for å importere løpere fra databasen til det nye løpet. Løperne meldes istedet på ved direktepåmelding, ved å legge brikke på påmeldingsenhet.
 7. Når brikker legges på direktepåmeldingsenhet vil den få riktig treff på alle løpere, men man kan likevel bekrefte dette før man trykker OK i dialogboksen.
 8. Hvis direktepåmelding skjer i forbindelse med utlevering av kart kan man dermed få 100% kontroll på løpere som er ute i skogen på løpsdagen.
bruk/database.txt · Sist modifisert: 2010/05/28 22:39 (ekstern redigering)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Driven by DokuWiki