Innholdsfortegnelse

Faktura

Fakturering i brikkesys, fungerer ved at man setter opp hva som koster penger og hvor mye det koster. På alle løp blir det i utganspunktet definert 3 fakturanivåer. Disse kan redigeres etter ønske. Det kan legges inn opptil 10 fakturanivåer.

Disse fakturanivåene er standard:

Navn Beskrivelse Pris
P 17- Påmelding fra 17 år 120
P -16 Påmelding til 16 år 70
E 17- Etteranmelding fra 17 år 60
E -16 Etteranmelding til 16 år 35
L Leiebrikke 30

Redigere fakturanivå

Gå til menyvalg Faktura→Påmeldingskostnader. Fakturanivåene kan redigeres ved å klikke i tabellcellene og gjøre endringer. Trykk ok for å lagre endringene.

Etter at fakturanivåene er definert kan man legge til eller fjerne fakturanivå på løpere:

 1. Velg en eller flere løpere og trykk høyreklikk på disse.
 2. Trykk Endre fakturanivå og huk av for nivået som skal settes eller fjernes for de valgte løperne.

Ved import fra Eventor

Fakturanivå til alle løpere blir importert fra Eventor. I tilegg blir standard fakturanivå importert for hver klasse med nivå etteranmeldt, slik at nye løpere som blir påmeldt på arena får korrekt fakturanivå (etteranmeldt).

Noen ting å passe på:

Før løpet

Finne ut hvem som er etteranmeldte

Etter løpet

 1. I Brikkesys koble til internett og velg Resultater → Last opp resultater til Brikkesys.no
 2. Velg løpet som det skal genereres faktura for
 3. Trykk Generer faktura
 4. Systemet vil gå gjennom klubbnavnene til alle løperne og prøve å finne en match for klubb som ligger i systemet.
 5. Dersom klubben ikke ble funnet må man gå inn å velge riktig klubb manuelt. Bruk valget “Velg Klubb”
 6. Dersom klubben ikke er lagt inn i systemet kan man bruke funksjonen Ny klubb.
 7. Adressene til fakturamottakerene må kontrolleres og oppdateres. Det er basert på at brukere selv vedlikeholder denne basen etterhvert som det faktureres. Bruk funksjonen Vis/Endre for å sjekke og oppdatere klubbadresse og e-post til klubbens kasserer. Se forklaring på dette her
 8. Når alle opplysninger er korrekte trykk knappen “Generer faktura” nederst.
 9. Gå til menyvalg “Fakturaoversikt”.
 10. Se over fakturaene ved å trykke “Vis” sjekk at opplysningene stemmer på hver faktura.
 11. Som siste kontroll bør det skjekkes om totaltbeløpet i fakturaoversikten på web stemmer med beløpet som står (i brikkesys) under menyvalget faktura → påmeldingskostnader.

Utsending av faktura

 1. Gå til menyvalg øverst “Velg Løp” og trykk “Skriv ut alle” på det aktuelle løpet.
 2. Skriv ut fakturaene med webbrowseren.

Sende på epost

 1. Velg Fakturaovesikt.
 2. For hver faktura trykk “Send faktura”. Pass på at all informasjon stemmer.
 3. Pass på at det blir sendt kopi til kasserer i egen klubb før utsending.
 4. Trykk send.

Rette opp løper(e) som har havnet på feil klubb

Fakturaer som har feil løpere må slettes og genereres på nytt. De fakturaene som allerede er sendt ut vil ikke påvirkes når du genererer faktura på nytt.

I bildet for å generere fakturaer finnes det en knapp “Bryt kobling” Dersom en klubb har fått feil løper(e) kan denne brukes for å sette løperen(e) “fri” fra klubben. Løperen vil da dukke opp på ny linje med sin riktige klubb. Bruk så Velg Klubb for å finne riktig klubb i databasen.

Hvorfor dugnadsbasert oppdatering av adressene?

Hvis det på et eller annet tidspunkt blir slik at adressene generert fra NIFs system SportsAdmin blir mer til å stole på, så vil Brikkesys selvsagt se på muligheten for å hente adressene direkte derfra. Mer sannsynlig er det at Eventor kommer med funksjonalitet som gjør at fakturadresser til å stole på kan hentes fra Eventor (noe som ikke finnes nå), men enda mer sannsynlig er det at Eventor kommer med integrert fakturering i i overskuelig framtid, hvilket vil gjøre hele problemstillingen mindre aktuell.