Export page to Open Document format Export page to xhtml format

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

installasjon:mysql57 [2018/08/23 00:52]
bjoa
installasjon:mysql57 [2018/08/23 00:52] (nåværende versjon)
bjoa
Linje 6: Linje 6:
Dersom Mysql Installasjonen ikke starter automatisk når Brikkesys2.0 starter opp første gang, kan den startes opp manuelt ved å gå i mappen til Brikkesys2.0\Mysql. Der kan den startes ved å kjøre "mysql-installer-web-community-5.7.18.1.msi". (Det eneste som ikke er standardverdier i oppskriften som følger er "Server only", samt at man må velge ett mysql passord) Dersom Mysql Installasjonen ikke starter automatisk når Brikkesys2.0 starter opp første gang, kan den startes opp manuelt ved å gå i mappen til Brikkesys2.0\Mysql. Der kan den startes ved å kjøre "mysql-installer-web-community-5.7.18.1.msi". (Det eneste som ikke er standardverdier i oppskriften som følger er "Server only", samt at man må velge ett mysql passord)
-  -Trykk Yes når den spør om du vil starte MySQLInstallerLauncher.exe. +  -Trykk **Yes** når den spør om du vil starte MySQLInstallerLauncher.exe. 
-  -Trykk Yes dersom du blir spurt om å oppgradere MySQL installer.+  -Trykk **Yes** dersom du blir spurt om å oppgradere MySQL installer.
  -Huk av for accept license term og trykk **Next**.   -Huk av for accept license term og trykk **Next**.
  -Neste valg "Choosing a Setup Type" -> Velg "Server only", og trykk **Next**.   -Neste valg "Choosing a Setup Type" -> Velg "Server only", og trykk **Next**.
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Driven by DokuWiki