Export page to Open Document format Export page to xhtml format

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

bruk:startlister [2015/06/15 00:18]
bjoa
bruk:startlister [2015/06/15 00:21] (nåværende versjon)
bjoa
Linje 71: Linje 71:
===== Rullende resultater på nett ===== ===== Rullende resultater på nett =====
Det er mulig å ha en skjerm på arena som automatisk oppdaterer seg med nye resultater. For å få autmoatisk oppfriskning med 10 sekunders interval kan man sette på &refresh=10  bakerst i nettadressen til resultatet. Det er mulig å ha en skjerm på arena som automatisk oppdaterer seg med nye resultater. For å få autmoatisk oppfriskning med 10 sekunders interval kan man sette på &refresh=10  bakerst i nettadressen til resultatet.
-  Eksemnpel+  Eksempel
-    http://brikkesys.no/result.php?id=1609&refresh=10+  http://brikkesys.no/result.php?id=1609&refresh=10
         
For å rullere slik at kun en klasse vises om gangen (bytte klasse hver 10 sekund) kan man sette på &refresh=10&rollclasses=1 bak resultatet For å rullere slik at kun en klasse vises om gangen (bytte klasse hver 10 sekund) kan man sette på &refresh=10&rollclasses=1 bak resultatet
-  Eksemnpel+  Eksempel
-    http://brikkesys.no/result.php?id=1609&refresh=10&rollclasses=1+  http://brikkesys.no/result.php?id=1609&refresh=10&rollclasses=1
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Driven by DokuWiki