Export page to Open Document format Export page to xhtml format

Stafett

Beregning av løpertid type 'R' - (Relay) Stafett

Når en løper legger på brikke på MTR i stafett, sjekkes startnummeret og etappenummeret til løperen. Hvis løperen har 2. etappe eller senere, brukes innkomsttiden til etappen før på samme startnummer som starttid. Dersom løperen har 1. etappe brukes starttid for klassen. Starttid for klassen settes ved å velge Løp → Klasser og løyper, her er det en kolonne som heter Starttid

Dette er alt som skal til for beregning av løpertid på stafett. Hvis man glemmer å sette starttid for klassen, eller glemmer at en løper skulle hatt fellesstart, så går det fint an å plukke ut løpere og kjøre ny løpertidsberegning for disse.

Stafett oppsett

Felter som må være satt for tidtaking stafett.

 1. Timecalculation må være 'R'
 2. legno må være satt til etappenr for hver løper i laget.
 3. startnr må være unikt og likt for alle løpere på laget.
 4. Løperne på et lag må ha samme klasse.
 5. Løperne på laget må være tildelt løype for disksjekk.

Import av lag og løyper

Ved bruk av Eventor

 1. I Eventor er det mulig å sette inn startnummere før import til Brikkesys. Det står da en melding i Eventor: “Startnummerinformasjon fylles kun ut hvis SportSoftwares programvare….” Men dette fungerer også fint ved import til Brikkesys. Å sette startnummer i Eventor muliggjør å utføre påfølgende oppdateringer av lagimport fra Eventor til Brikkesys.
 2. Utfør import fra Eventor på vanlig måte med API-nøkkel. Feltene Brikkenummer, navn, klubb, klasse, startnummer og etappenummer skal nå være fyllt ut i Brikkesys.
 3. Utfør import av gafling og løypeoppsettet fra Ocad eller Excel. I Brikkesys blir da feltet Løype (gaflingsvariant satt). Ved import fra Excel lagre som tabulatordelt fil i Excel.
 4. NB! Dersom man ønsker å bruke automatisk gaflingsgjennkjenning eller ønsker å tildele løyper manuelt i Brikkesys gjelder ikke punktet over.
 5. Hver gang man kjører import enten av løypeoppsett fra Ocad/Excel eller ved import fra Eventor så matches startnummer og etappenummer med data som allerede er importert i Brikkesys. Dersom startnummer og etappenummer ikke allerede eksisterer i Brikkesys dukker disse opp som nye linjer nederst. På denne måten er det også mulig å importere oppdaterte lagoppstillinger fra Eventor.

Fra Ocad

 1. Løyper fra ocad
  Kvelden før løpet bør man importere fra ocad, oversikt over startnummer og løyper. Det er altså viktig å få lest inn alle lag, med startnummer, etappenr, og klasse. Og hvilken gafling dvs løype hver etappe skal ha. Importer også ledige startnummer med løype/gaflingskombinasjon. Slik at kart til disse også kan henges opp. Menyvalg Startlister → Importer startliste og valg Ocad8 løypeimport, er bygget for denne oppgaven.
 2. Lagoppstilling fra Excel (Palisoft)
  Dernest kan man importere inn lagoppstillinger fra Palisoft via Excel. Dette gjøres ved at startnummer og etappenummer matches mot de lag som allerede er importert fra Ocad. Disse feltene må dermed være med fra begge importene. Dermed får man inn klubbnavn, lagnummer (i klubben), brikkenr og navn fra denne importen. Gafling og løypeoppsettet man fikk fra ocad beholdes for lagene.

Fra Excel (Palisoft)

Alternativt kan man bruke den vanlige importfunksjonen i brikkesys og importere fra Palisoft via Excel. Man har da den fordelen at man kan redigere og trikse med påmeldingene i Excel før import. Aktuelle kolonner som må brukes ved import:

K - Klubb
R - Klubblagnr. (Bruk denne for å angi 1.lag, 2.lag osv)
L - Klasse
O - Startnummer
P - Etappenr

B - Brikkenr
N - Navn
(Brikkenummer og navn kan utelates dersom laget ikke er klart)

Det er mulig å bruke automatisk gaflingsgjenkjenning noe som kan forenkle arbeidet noe. Men det må da sjekkes i ettertid at laget har løpt lovlige løyper. Sørg for å trykke løypenavn på kartet likt som definert i brikkesys. Løpt løype kommer opp nederst når man leser inn en løper, kontroller denne mot den som står på kartet til løperen ved innkommst. Sørg for at alle lag får utdelt kart som tilsammen gir dem alle gaflingene.

Importere oppdatert lagoppstilling

Dersom lagoppstillingen er endret, kan man foreta ny import oppå den gamle. Ved import sjekkes det alltid først om startnummer og etappenummer allerede er importert til brikkesys. I så fall vil feltene klubbnavn, lagnummer (i klubben), brikkenr og navn hentes inn og overskrive de gamle verdiene i brikkesys. Dermed beholdes gafling og løypeoppsettet man har trykket på kartene og satt opp for lagene.

På løpsdagen - lagoppstillinger

Lagoppstilling skjer gjerne i siste liten på stafett og dette er det forsøkt tatt hensyn til i brikkesys.

Man tar for seg et lagoppstillingskjema for et lag. Med brikkenr på venstre side og navn på høyre side. Finn igjen lagets startnummer i hovedvinduet i brikkesys. Og velg en vilkårlig løper på laget. Trykk høyreklikk og velg lagoppstilling stafett. Da vil alle etappene på laget vises i en tabell med stor font. Og det skal være forholdsvis kjapt å skrive inn brikkenr og navn rett i tabellen på excel måten. Men denne jobben er hektisk og det krever kanskje at man bruker flere pc'er og funksjonærer til dette hvis det er en stor stafett.

Fellesstart (omstart)

For løpere som skal ut i omstart må man finne de aktuelle løperene i hovedvinduet, og sette starttiden for alle disse løperene lik fellesstarttida. Deretter velger man Beregning av løpertid → Starttid (ikke stafett). Sett status lik 'Omstart' for løpere i fellesstart, da blir disse lagene sortert bak lag uten omstart.

Som kontroll (eller dersom man ikke rakk å gjøre dette før løpere kom i mål), kan man i hovedvinduet sortere løpere på nullet tid (nulltime). Da kan man plukke ut løpere som tydelig har nullet i tiden da fellesstarten skulle gå (kan være lurt å arrangere samtidig fellesnulling).

FAQ - Ofte stilte spørsmål om stafett

Det har kommet en Ukjent brikke i mål. Løperen oppgir at han er påmeldt, men løpt med annen brikke.

I hovedvinduet, velg den påmeldt løperen med feil brikkenr. Samtidig hold inne ctrl og velg den Ukjente brikken som har kommet i mål. Trykk høyre og velg funksjon “Merge Uregistrert”. De to oppføringene vil da smelte sammen og løperen havner på rett sted med rett tid i laget.

Brikker ble avlest i annen rekkefølge enn etappe-rekkefølgen, og resultatene har blitt feil.

Dersom løperene blir innlest i annen rekkefølge enn etapperekkefølgen, så går det an å rette opp i dette ved å beregne løpertid type stafett for hele laget, en etter en i stigende rekkefølge etter etappenummer.

Starten for 1. etappe ble utsatt, men vi glemte å oppdatere starttiden for klassen, og nå har det kommet løpere i mål

Sett ny starttid for klassen, deretter velger man alle løperene som har kommet i mål og lest av brikken. Velg beregning av løpertid stafett og trykk ok, da foretas ny løpertidsberegning for løperne.

Brikken til løperen er død. Men vi har sjekket backuplappen og har notert oss omtrentlig innkomsttid

Velg løperen. Trykk høyre musknapp → Beregning av løpertid. Skriv løperens innkomstid HH:MM:SS og sørg for at tidsberegning type stafett er avkrysset. Trykk ok. Dersom påfølgende etapper har kommet i mål må beregning for disse også foretas.

Sett status for løperen med død brikke til OK.

Vi har noen ikke-stafettklasser i løpet med (fellesstart). Hvordan kombineres disse i samme løp?

Da kan man bruke feltet timecalculation (Beregning av løpertid). For timecalculation gjelder et slags hierarki som strekker seg fra Løper → Klasse → Løp. Her er det sånn at dersom f.eks timecalculation er satt for en klasse, vil nye påmeldinger i klassen få denne timecalculation verdien. Ellers hvis timecalculation er satt for et løp vil nye påmeldinger i løpet få denne timecalculation verdien. Etter påmelding kan man velge løpere og sette timecalculation spesielt for disse. Ved løpertidsberegning er det alltid den timecalculation typen som er satt opp for løperen som gjelder, uavhengig av hva som er satt opp for klasse og løpet.

Dermed går det an å blande forskjellige løpstyper og løpertidsberegninger i samme løp.

bruk/stafett.txt · Sist modifisert: 2019/05/02 21:19 av bjoa
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Driven by DokuWiki