Export page to Open Document format Export page to xhtml format

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

bruk:nettverk [2015/06/15 00:32]
bjoa
bruk:nettverk [2015/06/15 00:32] (nåværende versjon)
bjoa
Linje 15: Linje 15:
===== TCP/IP oppsett ===== ===== TCP/IP oppsett =====
Pc'ene bør settes til å motta ip adresse automatisk. De vil da få tildelt ip adresse fra DHCP server hvis en slik finnes i nettverket. Ellers vil pc'ene falle tilbake på standard ip adresser i serien 169.254.x.x Disse adressene er fullt brukbare. Men dersom disse brukes er det veldig viktig at det ikke plutselig kobles til en enhet med DHCP funksjon som deler ut andre adresser. Pc'ene bør settes til å motta ip adresse automatisk. De vil da få tildelt ip adresse fra DHCP server hvis en slik finnes i nettverket. Ellers vil pc'ene falle tilbake på standard ip adresser i serien 169.254.x.x Disse adressene er fullt brukbare. Men dersom disse brukes er det veldig viktig at det ikke plutselig kobles til en enhet med DHCP funksjon som deler ut andre adresser.
-===== Oppkobling i brikkesys =====+===== Oppkobling i Brikkesys =====
  * På mål pc'en (eller pc med brikkesys databasen) Åpnes kommandovindu ved å bruke Start->Run. Skriv deretter inn kommandoen ipconfig. Da vil ip adressen listes opp under Ethernet adapter:   * På mål pc'en (eller pc med brikkesys databasen) Åpnes kommandovindu ved å bruke Start->Run. Skriv deretter inn kommandoen ipconfig. Da vil ip adressen listes opp under Ethernet adapter:
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Driven by DokuWiki