image001.jpg

 

INNBYDELSE

Veritas BIL

NATTLØP / POSTPLUKK

ONSDAG 29.OKTOBER 2014

Samlingsplass:

Tanum skole

Merket fra:

Innkjøring fra Tanumveien til skolen

Starttid:

Fleksi kl. 1715 – 1815, (Ikke fellesstart)

Kart:

Tanumskogen / 2011/ 1 : 5000 / ekv 2,5 (ferdigtegnet)

Løyper:

Postplukk   -   20 poster på 45 minutter

20 poster er lagt ut og tas i den rekkefølgen du bestemmer selv. Postene er ikke vektet og du har maks 45 minutter til rådighet. Det er ett poengfratrekk for hvert påbegynt 30 sekunder overtid etter 45 min

Startkontingent:

Kr. 50,-  / Firmaer med egen avtale  20,-  / Esso og DNV gratis

Arrangører:

Lars Christensen, 90164479

 

Resultater med strekktider på internett:  http://brikkesys.no/dnvo

Vel møtt !