INNBYDELSE

Veritas BIL

POSTPLUKK

ONSDAG 24. SEPTEMBER 2014

Samlingsplass:

Østernvannsvingen P-plass, Bærum. Husk å parkere så tett som mulig. Reserve parkering ved Skytterkollen

Merket fra:

Griniveien retning mot Skytterkollen

Starttid:

Fellesstart kl. 1700  PRESIS!!  Møt opp senest 1645

Kart:

Lathusåsen / 2013/ 1 : 7500 / ekv. 5 m  (ferdigtegnet)

Løyper:

Postplukk   -   1 time

Ett poengfratrekk for hvert påbegynt 30 sekunder overtid. Nærmere forklaring nedenfor.

Startkontingent:

Kr. 50,-  / Firmaer med egen avtale  20,-  /      Fossum barn og ungdom gratis !

Arrangører:

Morten Hjelm og Jan Fredrik Helgaker / 480 77 450

 

Resultater med strekktider på internett:  http://brikkesys.no/dnvo

Vel møtt !

 

 

Regler Postplukk
Det er lagt ut ca 25 poster i terrenget. Hver post gir fra 1 til 6 poeng, avhengig av hvor krevende det er å komme til posten. Målet er å samle flest mulige poeng i løpet av en maksimaltid på 1 time. Det er fellesstart presis kl 1700.

Det må altså legges opp en strategi for hvilke poster man vil satse på å finne innenfor 1 time.

På kartet er alle postene angitt med et tosifret tall. Første siffer i postnummeret angir hvor mange poeng posten gir. Andre siffer er postens nummer i gruppen.

Poster nummerert 10, 11, 12, … gir 1 poeng

Poster nummerert 20, 21, 22, … gir 2 poeng

osv

Kommer du i mål etter maksimaltiden på 1 time så trekkes du 1 poeng for hvert 30. sekund du kommer i mål etter at maksimaltiden er ute. Brikke skal stemples ved målpassering (Målpost 150) og leses av i sekretariatet for registrering av målpassering og kontroll av poster.

Praktisk informasjon
Alle må merke seg følgende:

·        Inngjerdingen rundt skytebanen er delvis noe mangelfull. Alle må derfor passe på å ikke løpe inn i skravert område.

·        Det må heller ikke løpes på den vestre delen av demningen der bekken renner ut. Bånd som sperrer er hengt opp (men kan være fjernet)

·        Østernvannbekken må ikke krysses i den øvre delen der den er inntegnet med tykk blå strek. Postene er lagt slik at kryssing kan skje på egnede steder.

Det benyttes elektronisk tidtaking. Brikke må nulles før start, Startpost kode 0.